DELATNOST

 • Izrada biznis planova za ostvarivanje kreditnih sredstava, kod svih dostupnih izvora finansiranja - banaka, Fondova i Siepe (uradjeno preko 300 projekata za poslednjih 5 godina)

 • Izrada biznis planova za start up kredite ( za početnike)

 • Izrada biznis planova za opravdanost ulaganja u investiciona ulaganja za poznatog investitora

 • Izrada fizibiliti studija za strane partnere

 • Izrada marketinških studija za opravdanost pokretanja nove proizvodnje ili usluge

 • Izrada studija istraživanja tržišta (uradjena za Carnex, Tuborg, brzu hranu, Prigat...)

 • Izrada procene vrednosti kapitala za preduzeća za sopstvene potrebe ili za potrebe transformacija preduzeća (uradjeno preko 50 procena)

 • Izrada procene vrednosti imovine

 • Izrada publikacija (na zahtev Privredne komore Požarevca uradjenje Studije investicionih lokacija i projekata za ulaganje u Braničevski i Podunavski okrug kao i Katalog izvoznih proizvoda Braničevskog i Podunavskog okruga)

 • Izrada baza podataka (Za Ministarstvo za omladinu i sport, uradjena Baza podataka sa svim sportskim objektima u Srbiji kao i Baza podataka beogradskih dobitnika sportskih medalja)

 • Konsalting usluge u cilju ostvarivanja dugoročnih kredita ili nepovratnih sredstava

 • Izrada studija reorganizacija preduzeća