O nama


  1966.godine, u okviru Instituta za sisteme planiranja i upravljanja, kao specijalizovan centar koji se bavio isključivo transferom domaće i strane tehnologije osnovan je Centar za transfer tehnologije, inženjering i marketing. Iz Insitituta za sisteme planiranja i upravljanja sa sedištem na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu (jedan broj profesora bili su osnivači) razvilo se i naše privredno društvo.
  1990.godine, u skladu sa novim Zakonom o preduzećima, Centar za transfer tehnologije je organizovan kao posebno pravno lice i registrovan u Trgovinskom sudu kao Institut za transfer tehnologije, inženjering i marketing – društveno preduzeće.
  U toku 90-tih godina u ovom Institutu započeo je proces privatizacije društvene imovine. Zaposleni radnici po osnovu besplatnih akcija otkupili su deo vlasništva preduzeća, dok je ostatak kapitala na berzi od strane države prodat Preduzeću "T Konto" iz Beograda.
  U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, izvršili smo prevodjenje kod Agencije za privredne registre i registrovani pod današnjim nazivom INSTITUT ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE, INEŽENJERING I MARKETING d.o.o., Beograd.
  Danas, Institut za transfer tehnologije radi kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa 100 % privatnog kapitala.
  U svojoj delatnosti najveći segment pored ostalih aktivnosti zauzimaju izrade Biznis planova za ostvarivanje kreditnih sredstava kod svih izvora finansiranja, za poznate investitore.
  Naši klijenti najviše uspeha su ostvarili u aplikacijama za dugoročne kredite kod Fonda za razvoj RS, jer po mišljenju Instituta u proteklih 10 godina ova institucija je davala najpovoljnije uslove.
  Pored biznis planova za ostvarivanje kreditnih sredstava, radimo i fizibiliti studije, studije istraživanja tržišta, elaborate o procenama kapitala preduzeća kao i razne publikacije kojima se promoviše mogućnosti ulaganja u Srbiju.

Direktor, Jasna Miljuš