SADRŽAJ INVESTICIONOG PROGRAMA

Prvi korak kod realizacije poslovnih ideja predstavlja izrada Biznis plana o opravdanosti ulaganja u predmetnu investiciju. Zavisno da li privredno društvo ulaže u kupovinu nove opreme, izgradnju ili dogradnju objekta, ili samo u tehničku inovaciju postojećeg postrojenja neophodno je uradi tržišnu i ekonomsko finansijsku analizu planirane investicije. Biznis plan će nam pokazati da li je naša ideja tržišno i ekonomski realna i isplativa.

1. UVOD

            1.1. Cilj izrade studije
            1.2. Odgovorni projektanti
            1.3. Opšte informacije o programu

2. INFORMACIJA O INVESTITORU           

            2.1. Opšti podaci o Investitoru

            2.2. Analiza dosadašnjeg eknoomskog finansijskog poslovanja 

3. ANALIZA TRŽIŠTA

            3.1. Stanje u grani
            3.2. Opis i karakteristike proizvoda
            3.3. Prognoza moguće prodaje
            3.4. Konkurencija

4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA

            4.1. Opis tehnološkog rešenja
            4.2. Popis opreme
            4.3. Gradjevinski objekti
            4.4. Kapaciteti i obim proizvodnje
            4.5. Materijalni inputi
            4.6. Kvalifikaciona struktura i broj radnika
            4.7. Pregled potrošnje energije

5. ANALIZA TRŽIŠTA NABAVKE

6. ANALIZA LOKACIJE

7. ZAŠTITA OKOLINE I ZAŠTITA NA RADU

8. DINAMIKA REALIZACIJE

9. EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA

            9.1. Investicije u osnovna i obrtna sredstva
            9.2. Konstrukcija finansiranja
            9.3. Dinamika realizacije
            9.4. Troškovi poslovanja
            9.5. Obračun ukupnog prihoda
            9.6. Bilans uspeha i finansijski tok

10. FINANSIJSKO TRŽIŠNA OCENA PROJEKTA

            10.1. Statička ocena
            10.2. Dinamička ocena

11. ZAKLJUČAK