SADRŽAJ PROGRAMA ZA TOS

U slučaju da su nam se otvorila nova tržišta ili su se povećali zahtevi postojećih kupaca za našim proizvodom i uslugama, neophodno je sa tržišnog i ekonomsko finansijskog aspekta sagledati ulaganje u povećanje TOS kroz koja se povećava i obim proizvodnje i usluga. Biznis plan je prvi korak za sagledavanje povećanja obima proizvodnje i usluga na tržištu.

1. REZIME BIZNIS PLANA

            1.1. Uvod
            1.2. Odgovorni projektanti
            1.3. Opšte informacije o programu
            1.4. Informacija o Investitoru

                  1.4.1. Razvojni put Investitora
                  1.4.2. Delatnost Investitora
                  1.4.3. Postojeći kupci i dobavljači
                  1.4.4. Proizvodni program
                  1.4.5. Stanje i struktura postojećih obrtnih sredstava
                  1.4.6. Analiza ekonomsko-finansijskog poslovanja
                  1.4.7. Podaci o zaduženosti
                  1.4.8. Kvalifikaciona struktura radnika

2. PLANIRANA ULAGANJA U TOS SA EFEKTIMA ULAGANJA

            2.1. Svrha i opis ulaganja u TOS
            2.2. Plan proizvodnje
            2.3. Analiza tržišta
                  2.3.1. Stanje preduzeća u okviru grane
                  2.3.2. Budući plasman planirane proizvodnje
                  2.3.3. Konkurencija
                  2.3.4. Zaštita čovekove okoline i zaštita na radu
            2.4. Obračun troškova
                  2.4.1. Obračun materijalnih troškova
                  2.4.2. Obračun troškova energenata
                  2.4.3. Ostali materijalni troškovi
                  2.4.4. Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni troškovi
                  2.4.5. Bruto lična primanja
                  2.4.6. Troškovi amortizacije i tekućeg održavanja
            2.5. Formiranje ukupnog prihoda
            2.6. Obračun potrebnih TOS
            2.7. Konstrukcija finansiranja
                  2.7.1. Obračun obaveza po kreditima
            2.8. Dinamički plan bilansa uspeha, finansijski i ekonomski tok

3. DINAMIČKA OCENA

4. ZAKLJUČAK