Usluge:

   Izrada investicionih programa
   Izrada programa za ulaganje u TOS
   Izrada Elaborata o proceni vrednosti kapitala
   Izrada unapred pripremljenih planova reorganizacije